Skip to main content

Renou, no. 90, juliol de 2020, pàgs. 21-30.
Òscar Rueda

1. Llatí i romanç

¿Des de quàn existix la llengua valenciana? La pregunta és difícil de respondre, puix els idiomes no naixen un dia concret, sino que són el fruit d’una evolució lenta i paulatina, condicionada per la mescla i mutació de modalitats llingüístiques anteriors que no “deixen de parlar-se” i van mudant en el pas del temps, generació darrere de generació.

 

Leave a Reply