DIRECTORI ENTITATS VALENCIANISTES

PRESENTACIO

 

Ya des d’abans d’iniciar-se la denominada Batalla de Valéncia, foren naixent una série d’entitats, majoritàriament culturals, contra l’intent (encara vigent) de despulla de nostra identitat. Hui la societat valenciana conta, afortunadament, en un nutrit grup d’entitats que compartixen un mateix objectiu: defendre obertament l’identitat, els símbols i el patrimoni històric del Poble Valencià.

El PATRONAT de la RACV ha vingut mantenint fraternals contactes en varies d’elles i s’oferix ara per a elaborar i fer accessible en la seua web un directori de les mateixes, que permeta identificar-les i facilitar la correspondència o contactes entre elles. Es dir que, respectant sempre la personalitat, el decor i llibertat absoluta de totes, oferix este Directori de consulta i comunicació.

Atres entitats en els mateixos interessos i objectius seran benvingudes en este Directori. Poden enviar-mos les seues coordenades a patronatracv@gmail.com

 

*************************

DIRECTORI ENTIDADES VALENCIANISTES

PRESENTACION

 

       Ya desde antes de iniciarse la denominada Batalla de Valencia, fueron naciendo una serie de entidades, mayoritariamente culturales, contra el intento (aún vigente) de despojo de nuestra identidad. Hoy la sociedad valenciana cuenta, afortunadamente, con un nutrido grupo de entidades que comparten un mismo objetivo:  defender abiertamente la identidad, los símbolos y el patrimonio histórico del Pueblo Valenciano.

      El Patronat de la RACV   ha venido manteniendo fraternales contactos con varias de ellas y se ofrece ahora para elaborar y hacer accesible en su web un directorio de las mismas, que permita identificarlas y facilitar la correspondencia o contactos entre ellas. Es decir que, respetando siempre la personalidad, el decoro y libertad absoluta de todas, ofrece este Directorio de consulta y comunicación.

      Otras entidades con los mismos intereses y objetivos serán bienvenidas en este Directorio. Pueden enviarnos sus coordenadas a patronatracv@gmail.com