Presentació

El Excim Sr. D. Rafael Gómez-Ferrer Sapiña, Decà que va ser de l’Ilustre Colege Notarial de Valéncia, Vice-Decà de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana i d’atres rellevants institucions valencianes, eminent investigador, especialment de la vida i obra del sant dominic Sant Vicente Ferrer, va escriure en el diari valencià “Valéncia Hui”, el dia 21 de juny de l’any 2008, despuix de la descripció de les numeroses activitats portades a terme per la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, lo següent:

“…. perque conta en l’inestimable respal de dos associacions a ella vinculades: l’Associació Cultural Amics de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana i el PATRONAT DE LA REAL ACADÈMIA DE CULTURA VALENCIANA .”

El President del Patronat de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, a l’adop D. Héctor Gimeno, va clausurar en la vesprada de dit dijous, en la sèu de la R.A.C.V., el curs actual. En sentir les seues paraules vaig recordar aquella menuda obra d’ensajos de André Maurois titulada “ Entre la Vida i el Somi “. Perque, com nos va sugerir el President, entre la realitat que la cultura valenciana està vivint, i el somi de lo que podria aplegar a ser si tots els valencians, que amem les nostres raïls, arrimàrem el muscle, media una gran distància, que ell nos va animar, en verdader entusiasme, a recórrer junts.

Des de la percepció de que el somi pot convertir-se en realitat, i en l’ilusió transmesa pel President, vullc animar a tots els llectors a unir-se a este encabotament, puix el Patronat de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana és una associació, sense ànim de lucre, a la que estan cridats a integrar-se tots els que, desijosos de que la cultura valenciana alcance les cotes de glòria que en el passat va tindre, vullguen colaborar a fomentar i mantindre les activitats de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, de les que, com a botó de mostra, he expost una part de les seues activitats en el curs que conclou, pero ademés a finançar proyectes d’investigació sobre els distints àmbits de la cultura valenciana per al seu millor coneiximent i defensa, publicació de treballs, realisació de certàmens lliteraris, artístics, històrics, soci-econòmics, ecològics i de qualsevol atra índole que tinguen com a finalitat el desenroll de la nostra cultura “.

En l’any 1987 va tindre l’honor (qui açò subscriu) de que un selecte grup de significats patricis valencians, enamorats de la seua terra, la seua llengua i la seua cultura, i disposts a defendre-la al preu que fòra, m’encarregaren l’estructuració administrativa d’una entitat que canalisara les seues inquietuts, en la finalitat de conseguir els objectius que en tanta energia i claritat ha senyalat el Dr. Gómez-Ferrer *Sapiña anteriorment. En l’any 1988 es varen aprovar oficialment els Estatuts de l’Associació Cultural per al Patronat de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana (per reducció i coloquialment PATRONAT DE LA RACV)

La Presidència del Patronat, per resolució unànim del Ple de la R.A.C.V., va ser invitada a les Sessions Plenàries regulars o extraordinàries que es convocaren, en la possibilitat de participar en elles en veu, TAL COM CONSTA EN ELS VIGENTS ESTATUTS. Ademés, 2 acadèmics es varen nomenar per a representar a la R.A.C.V. en la Junta del Patronat, en veu i vot, per ser patrons de ple dret, la continuïtat del qual ha mantingut en orgull qui subscriu.

Des d’aquell moment i fins a l’actualitat el Patronat de la R.A.C.V. ha mantingut una estreta vinculació en la Real Acadèmia, invertint en la mateixa la major part de les quotes i donatius dels seus patrons, be de forma directa, ben pagant, en tot o en part, compres de materials o finançant proyectes d’investigació externs o propis, d’acort en els fins de la R.A.C.V.

RECOLZA TAMBÉ ACTIVITATS EXTERNES A LAREAL INSTITUCIÓ SEMPRE QUE RESPONGUEN ALS FINS DEL PATRONAT QUE SÓN, SEMPRE, ELS MATEIXOS QUE ELS FUNDACIONALS DE LA R.A.C.V. El PATRONAT SEGUIX SENT HUI, COM SEMPRE, UNA INSTITUCIÓ DE PLE DRET I QUI PRETENGA IGNORAR-HO COMET UN MEC ERROR.

En época ben recent, baix la Presidència de D. Eliseo Puig Arcos (2013-2019), el DICCIONARI GENERAL DE LA LLENGUA VALENCIANA, de la R.A.C.V., en el seu 2ª edició, ha segut la publicació estrela . Com també ho han segut el TRADUCTOR CASTELLÀ-VALENCIÀ o la NOVA GRAMÀTICA DE LA LLENGUA VALENCIANA, també ya en la seua 2ª edició, obres que, sense dubte, estan ajudant a consolidar nostra genuïna llengua valenciana, lliurant-la dels alienants vocables que tracten d’impondre als valencians.

Aixina mateix, importantíssims proyectes d’investigació i publicació de les seccions d’Arqueologia i Prehistòria–Seap i de la d’Estudis Ibèrics, s’han pogut portar a terme gràcies a l’ajuda econòmica del Patronat.

El Patronat, hui més que mai, és una necessitat per a la R.A.C.V.; qualsevol intent per anular-ho o rebujar-ho seria un torpor difícil de justificar i admetre. Els valencians deuen saber i assumir que el respal al mateix és una necessitat absoluta que contribuirà, sense dubte, a recuperar i restablir l’identitat pròpia, evitant que desaparega la nostra Llengua Pròpia i Genuïna i es desvirtúen la nostra Cultura i Senyes d’Identitat.

JOSE APARICIO PEREZ.SECRETARI PERPETU DE LA RACV FINS A 20O1. SECRETARI-FUNDADOR DE LA ASOCIACIO CULTURAL PER Al PATRONAT DE LA RACV I TAMBÉ DE LA ASOCIACION AMICS DE LA *RACV.

¡FES-TE SOCI DEL PATRONAT!

¡Eres necessari!

Últimos artículos

FRAY VICENTE FERRER: CONCILIADOR Y PREDICADOR

| Artículo, José Vicente Gómez Bayarri, María del Carmen Aurora Busó | No Comments
José Vicente Gómez Bayarri y María del Carmen Aura Busó Historiador y Académico de número de la Real Academia de Cultura Valenciana Catedrática de I. B. de Literatura Vamos a conmemorar la…

RELIGIOSIDAD Y ARTE EN LOS PASOS PROCESIONALES DE LA SEMANA SANTA

| Artículo, José Vicente Gómez Bayarri | No Comments
José Vicente Gómez Bayarri Historiador Académico de número de la Real Academia de Cultura Valenciana La Semana Santa es la conmemoración anual en la que el calendario cristiano recuerda la…

Y EL VERBO SE HIZO CARNE

| Artículo, José Aparicio Pérez | No Comments
José Aparicio Pérez Académico de la Real Academia de Cultura Valenciana Y habitó entre nosotros, así se expresan nuestras Sagradas Escrituras y aunque los Doctores que tiene la Iglesia han…

Enlaces de interés

Subscriu-te al nostre bolletí