Estatut d’autonomia cv 2006

Presentació

El Excim Sr. D. Rafael Gómez-Ferrer Sapiña, Decà que va ser de l’Ilustre Colege Notarial de Valéncia, Vice-Decà de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana i d’atres rellevants institucions valencianes, eminent investigador, especialment de la vida i obra del sant dominic Sant Vicente Ferrer, va escriure en el diari valencià “Valéncia Hui”, el dia 21 de juny de l’any 2008, despuix de la descripció de les numeroses activitats portades a terme per la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, lo següent:

“…. perque conta en l’inestimable respal de dos associacions a ella vinculades: l’Associació Cultural Amics de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana i el PATRONAT DE LA REAL ACADÈMIA DE CULTURA VALENCIANA .”

El President del Patronat de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, a l’adop D. Héctor Gimeno, va clausurar en la vesprada de dit dijous, en la sèu de la R.A.C.V., el curs actual. En sentir les seues paraules vaig recordar aquella menuda obra d’ensajos de André Maurois titulada “ Entre la Vida i el Somi “. Perque, com nos va sugerir el President, entre la realitat que la cultura valenciana està vivint, i el somi de lo que podria aplegar a ser si tots els valencians, que amem les nostres raïls, arrimàrem el muscle, media una gran distància, que ell nos va animar, en verdader entusiasme, a recórrer junts.

Des de la percepció de que el somi pot convertir-se en realitat, i en l’ilusió transmesa pel President, vullc animar a tots els llectors a unir-se a este encabotament, puix el Patronat de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana és una associació, sense ànim de lucre, a la que estan cridats a integrar-se tots els que, desijosos de que la cultura valenciana alcance les cotes de glòria que en el passat va tindre, vullguen colaborar a fomentar i mantindre les activitats de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, de les que, com a botó de mostra, he expost una part de les seues activitats en el curs que conclou, pero ademés a finançar proyectes d’investigació sobre els distints àmbits de la cultura valenciana per al seu millor coneiximent i defensa, publicació de treballs, realisació de certàmens lliteraris, artístics, històrics, soci-econòmics, ecològics i de qualsevol atra índole que tinguen com a finalitat el desenroll de la nostra cultura “.

En l’any 1987 va tindre l’honor (qui açò subscriu) de que un selecte grup de significats patricis valencians, enamorats de la seua terra, la seua llengua i la seua cultura, i disposts a defendre-la al preu que fòra, m’encarregaren l’estructuració administrativa d’una entitat que canalisara les seues inquietuts, en la finalitat de conseguir els objectius que en tanta energia i claritat ha senyalat el Dr. Gómez-Ferrer *Sapiña anteriorment. En l’any 1988 es varen aprovar oficialment els Estatuts de l’Associació Cultural per al Patronat de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana (per reducció i coloquialment PATRONAT DE LA RACV)

La Presidència del Patronat, per resolució unànim del Ple de la R.A.C.V., va ser invitada a les Sessions Plenàries regulars o extraordinàries que es convocaren, en la possibilitat de participar en elles en veu, TAL COM CONSTA EN ELS VIGENTS ESTATUTS. Ademés, 2 acadèmics es varen nomenar per a representar a la R.A.C.V. en la Junta del Patronat, en veu i vot, per ser patrons de ple dret, la continuïtat del qual ha mantingut en orgull qui subscriu.

Des d’aquell moment i fins a l’actualitat el Patronat de la R.A.C.V. ha mantingut una estreta vinculació en la Real Acadèmia, invertint en la mateixa la major part de les quotes i donatius dels seus patrons, be de forma directa, ben pagant, en tot o en part, compres de materials o finançant proyectes d’investigació externs o propis, d’acort en els fins de la R.A.C.V.

RECOLZA TAMBÉ ACTIVITATS EXTERNES A LAREAL INSTITUCIÓ SEMPRE QUE RESPONGUEN ALS FINS DEL PATRONAT QUE SÓN, SEMPRE, ELS MATEIXOS QUE ELS FUNDACIONALS DE LA R.A.C.V. El PATRONAT SEGUIX SENT HUI, COM SEMPRE, UNA INSTITUCIÓ DE PLE DRET I QUI PRETENGA IGNORAR-HO COMET UN MEC ERROR.

JOSE APARICIO PEREZ.SECRETARI PERPETU DE LA RACV FINS A 20O1. SECRETARI-FUNDADOR DE LA ASOCIACIO CULTURAL PER Al PATRONAT DE LA RACV I TAMBÉ DE LA ASOCIACION AMICS DE LA *RACV.

En l’actualitat convé destacar que, a pesar de la dura etapa sofrida per la nostra associació (del 2013 al 2019), coincident en un malsà Decanat catalaniste en la RACV, que va intentar la nostra desaparició completa al final d’una votació falsejada (denunciada per la facció o bando d’acadèmics valencianistes de la RACV), tractant de tallar la defensa que féyem en pro de la cultura valenciana de la RACV, el nostre Patronat, des de l’exterior de la mateixa (de la sèu de la qual vàrem ser despedits a raïl d’aquella votació, encara figurant per dret dins dels seus propis estatuts), en colaboració directa en la seua valencianíssima Secció de Llengua, va consolidar, va editar i va llançar els productes que seguixen, davant la deriva que prenia el seu Decà, afí al catalanisme:

— el DICCIONARI GENERAL DE LA LLENGUA VALENCIANA, de la R.A.C.V. (2ª edició, corregida i aumentada).
— la GRAMÀTICA DE LA LLENGUA VALENCIANA (2ª edició).
— el TRADUCTOR DUAL «Castellà>Valencià – Valencià >Castellà», arrematat en 2022,  al que se li ha incorporat l’important CORRECTOR AUTOMÀTIC creat per dita Secció, amén de tots els diccionaris bàsics valencians de la RACV, como son: el GENERAL citat, el BILINGÜE. el de SINÒNIMS-ANTÒNIMS i el de RIMES (molt importants per a poetes, versadors, fallers, estudiants, etc) els quals manté al dia i en orde la seua Secció de Llengua.

Havent Justícia donat la raó al grup que va presentar la denúncia citada, el Decanat i Junta de la RACV varen ser totalment renovats en acadèmics de fonda raiganbre valenciana, fidels a l’autèntic comés per al que va ser creada la Real Institució, i resultant elegit per a regir el seu destí don José Luis Manglano i el nostre Patronat va tornar a entrar en ella en tots els honors.

No obstant el positiu canvi produït, els dessabors passats nos havien fet vore i sentir la necessitat de fer mes visible nostra llabor davant el poble valencià, gran desconeixidor a la mateixa, per lo que també vàrem posar en marcha la present pàgina web, que don José Enrique Sánchez, President que em va succeir (2020-2022), va continuar empenyorat en la seua modernisació i millora, progressant fins al moment actual de forma notable gràcies al seu esforç i tenacitat personal.
Mantenint-se don José Luis Manglano com a Decà, la RACV va homenajar públicament al Patronat en acte celebrat en l’Ateneu Mercantil de Valéncia. Des d’eixe mateix dia presidix la nostra Associació don José Manuel Ricart, vell colaborador polític de l’anterior, en qui va eixercir com a Director General de Cultura, a les órdens de donya Ampar Cabanes, Consellera de Cultura.

Tot això està ajudant a netejar i consolidar la nostra genuïna llengua valenciana, lliberant-la dels barbarismes que tracten d’impondre al poble valencià certs grups catalanistes (anexionistes), que pretenen, a través de l’anexió llingüística, cultural o política, l’anexió de territoris no catalans, a Catalunya.

Eliseo Puig Arcos, President d´Honor actual.

Ex-President del Patronat de la Real Acadèmia de Cultura Valencià.

¡FES-TE SOCI DEL PATRONAT!

¡Eres necessari!

Últimos artículos

EL CULTO AL “CORPUS CHRISTI” EN ÉPOCA TARDOMEDIEVAL

| Artículo, José Vicente Gómez Bayarri | No Comments
El Corpus solemniza el culto a la Eucaristía. Es la conmemoración religiosa que goza de mayor tradición y raigambre en el antiguo Reino de Valencia por su simbología histórica y…

ADVOCACIÓN DE LA “VERGE PROTECTORA DELS DESAMPARATS”

| Artículo, José Vicente Gómez Bayarri | No Comments
En la iconografía religiosa católica del histórico reino de Valencia abundan vírgenes y santos protectores de las enfermedades y calamidades. Entre todas las imágenes protectoras, la más estimada y que…

Carta del Vicedecà de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, En José Francisco Ballester-Olmos i Anguís, que expressa en gran afecte i claritat lo que ha significat i significa el treball del Patronat.

| Carta | No Comments
J. M. Ricart Lumbreras President Patronat RACV     “Sr. President i Junta Directiva del Patronat de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana   Valencia, abril de 2024   Benvolguts…

Enlaces de interés

Subscriu-te al nostre bolletí