Skip to main content

NOTA DE PRENSA

El Patronat de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana reconeix a la jugadora de pilota Victòria Diéz,  en ser la primera dòna en guanyar el trofeu “fris grec” de la federació de pilota l’acte se celebrà el passat 18 de febrer en la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, en la seu del carrer de les Avellanes del cap i casal.

  Gandia 19-02-2022. El Patronat de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana va fer realitat l’acort de sa junta directiva del passat novembre de fer un reconeiximent a la jugadora de pilota Victòria de Valéncia, en ser la primera dòna en conseguir el “Fris Grec”. Trofeu que otorga la federació de pilota al jugador o jugadora en guanyar varies vegades campeonats individuals d’este deport. En este cas tres voltes consecutives el campeonat individual de pilota en la modalitat de Raspall femení.

El Patronat de la RACV considerà necessari fer-li este reconeiximent a la guanyadora del “Fris Grec” Victòria de Valéncia en particular i al deport de la pilota en general. Difondre el deport com part de la Cultura; el joc de pilota, el més valencià dels deports, donant visibilitat a les jugadores.

Constància, Treball, Esforç. Els valors del joc de pilota, fins fa poc de cavallers. Ara de dònes. Joventut, i caràcter de guanyadora. Li han fet a Victòria mereixedora d’este reconeiximent per part d’El Patronat” paraules que se varen pronunciar en l’acte del passat dijous.

L’event es desenrollà en el pati central de la seu de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana del carrer de les Avellanes. En l’assistència de la junta directiva d’El Patronat, El Vicedecà de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, professor José Ballester Olmos; Aureli López, autor de numeroses publicacions del joc de pilota i conductor de varis programes de ràdio a on la pilota és protagonista; Alberto Soldado periodiste especialiste també en el joc de pilota, en càrrecs en organisacions internacionals de pilota. José Daniel Sanjuan, President de la federació de pilota.

Glossant la figura de la campeona intervingué en primer lloc el Vicedecà de la RACV José Ballester Olmos, Explicant que el deport també és cultura i te el seu lloc, com expressió cultural, en esta Real institució, la casa dels valencians. En Acabant el secretari d’El Patronat, Xavier Carbonellintervingué donat algunes senyes de Victòria, dòna jove, estudiant d’una carrera universitària prou complexa. Per últim Aureli López, nos explicà com juga Victòria, com raspa en la dreta i esquerra, per dalt tampoc li va malament, al one wall, joc internacional també demostra les seues virtuts. Va fer un paralelisme entre Paco Cabanes, el Genoves i Victòria de Valéncia – arrels de la Vall d’Albaida – dient, i salvant les distàncies, que el seu respectius jocs tenien certes coincidències.

Despuix dels parlaments es procedí a l’entrega a Victòria de Valéncia d’una senyera de sobretaula en una inscripció que diu: El Patronat de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana a Victòria de Valéncia. Primera dòna guanyadora del fris grec de pilota valenciana en la modalitat de raspall any 2021 Valéncia. 2022

Per part de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana se li feu entrega del volum V de la Enciclopèdia Temàtica Valenciana “La pilota valenciana” del que és autor Aureli López. Detalls que foren entregats pel president d’El Patronat José Enrique Sánchez. Per últim Victòria egalà una camiseta de jugadora al Patronat, prenent la paraula per agrair est acte que dona visibilitat al deport femení de la pilota, fins ara com hem dit al principi, joc de cavallers i ara de Dònes.

Leave a Reply