Skip to main content

HA MORT JUAN LLADRÓ

By 17 diciembre, 2017marzo 16th, 2018Artículo, Juan Benito Rodríguez Manzanares, Patronos

Juan Benito Rodríguez Manzanares, Patrono

Académico de la Academia Internacional de Ciencias, Tecnología, Educación y Humanidades
Académico de la Academia de Luminescência Brasileira

El dissabte dia 16 de decembre de 2017, fon un dia de dol per al món valencià, valencianiste i mundial, puix als 91 anys mos ha deixat un gran valencià naixcut en Almàssera, un gran valencianiste tota sa vida, i un empresari de reconegut prestigi en tot lo món

Un prohom que mai no podrem oblidar, puix el nostre benvolgut amic Juan Lladró Dolz, que Deu ha volgut que a partir d’eixe dia vixca en la Glòria junt ad ell, fon una persona d’una categoria i una talla excepcional, i es mereix com ningú estar junt a Deu.

I segur, que no perdrà ni un moment per a contar-li sobre la nostra lluita, per a que aixina mos puga tirar una maneta en ella, ya que Juan Lladró sempre ha estat clavat en la nostra lluita en defensa de les nostres arraïls i senyes d’identitat d’una manera incansable, defensa que ha ser ser far i guia per a molts dels que li hem conegut i continuem en la lluita, i sobre tot, per a totes les generacions venidores, per a que, seguint els seus passos, s’unixquen a la nostra causa en pro de les nostres senyes d’identitat valencianes.

Juan Lladró fon un dels germans que fundaren en 1953 l’empresa de ceràmica que ara mateixa està implantada en tots els racons del món, i és un indiscutible número 1 en la realisació de figures de porcelana.

Juan Lladró ademés, fon tot un defensor de la nostra llengua valenciana, sent Medalla número 30 de la RACV (Real Acadèmia de Cultura Valenciana), i arribant a ser Decà d’esta centenària entitat succeint a Xavier Casp i Verger.

El decanat de Juan Lladró estigué marcat per una impressionant valenciania en tots els sentits, favorint a tota la Real Acadèmia i sobre tot a la secció de Llengua i Lliteratura.

En el seu pas pel valencianisme més actiu, també fon part de la Junta de Govern de Lo Rat Peant.

Pero no content en tot això, volgué donar un pas més en pro de tot lo valencià i en pro de la RACV, i aixina fon un dels fundadors del Patronat de la RACV, entitat de la quan en l’actualitat és Eliseu Puig Arcos el seu President.

El buit que, en el valencianisme, ha deixat en la seua partida, no podrà ser omplit mai per ningú, pero a pesar de que ya no estiga entre mosatros, sempre viurà en el món valencià i valencianiste dins dels nostres cors, encapçalant per sempre totes les nostres activitats i actes valencianistes.

Per a l’empresari, valencià, valencianiste, amic… Juan Lladró Dolz, des del Patronat de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, el nostre més sentit i emocionat recort i respecte, puix sempre seràs part del nostre Patronat.

Descansa en Pau Juan

Escrit expressament per al Patronat, publicat el 17 de decembre de 2017