Skip to main content

¿ÉS PRECÍS

Sr. Director de Las Provincias i estimats llectors:

¿És precís utilisar servei, mara meva, tarda, i atres coentors similars? ¿És precís utilisar per al Valencià formes estrangeres d’atres llengües?

¿És precís tindre un àmbit llingüístic que inclou atres idiomes per al territori de l’idioma Valencià? ¿és precís tindre un estandart diferent al nostre modo d’utilisar el nostre idioma; el nostre estandart normativisat per la Real Acadèmia de Cultura Valenciana?

Estimats llectors la resposta és negativa, no. No és precís si volem que el valencià siga un idioma útil i de cultura. Expressió normal del poble que el parla.

I la resposta és afirmativa si volen els imperialistes pancatalanistes polítics – que el nostre idioma desaparega i se substituïxca per atres aliens a la nostra terra.

La coentor de certs èlits que pensen que són més “cool” per utilisar, “meva”, “tarda”, “mesa”, “bastant”… etc. Realment són una colla de destarifats que alienats pels veïns del nort en una quimèrica equació; com ya ho va dir l’Acadèmic Rueda: mateixa llengua = mateixa cultura = mateixa nació. Evident que és més falsa que de lo que podem imaginar. No resistix un anàlisis científic en serietat.

Esta afirmació – falaç – portà a l’Europa de 1939 a la segona guerra mundial. I a dia de hui a l’invasió d’Ucrània per part de Rússia.

És precís que els valencians reconegam a l’autoritat normativisadora per al valencià: La secció de llengua i lliteratura de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, de la que és director el Doctor en filologia Sr. D. Voro López.

És precís que els valencians de la societat civil no fem cas a la normativa catalana de l’institut d’estudis catalans, en boca de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (no de la Llengua Valenciana). Esta Normativa soles afecta a l’administració i al sistema educatiu públic. I no a tots els valencians.

Sigam, puix lliures i lluitem per la llengua valenciana i el seu us socials en democràcia i lliberat.

12-07-2022

Xavier Carbonell Montesinos

Secretari Patronat de la RACV

Publicat en cartes al director en “Las Provincias”

Leave a Reply