Skip to main content

EL PATRONAT DE LA RACV SEGUIX DESMARCANT-SE DEL DECÀ ACTUAL… PERO NO DELS SEUS ACADÈMICS

By 3 diciembre, 2018Artículo, Eliseo Puig Arcos

Eliseu Puig Arcos

President del Patronat de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana

Estava tardant… el decà actual de la RACV, en desmarcar-se de l’informe elaborat per la seua pròpia Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes, com sempre fidel als fins pels que l’Institució fon creada. Falsari com només ell pot ser, nega la major, ya que, segons mos han confirmat varis Acadèmics, el Director de la Secció si informà i invità a temps de l’acte que s’anava a produir, reservant-se cadires per a la RACV en lloc preferent de Lo Rat Penat. Quedaren buides les corresponents al Decà i Viice-Decà solament, que no assistiren. Segons m’han informat, este últim, Daniel Sala, ha felicitat a Voro López per l’informe.

En nom del Patronat agraí públicament l’absència del Decà, que, potser, volgué evitar-se la vergonya de ser ahucat pels valencians assistents, a quins considera uns “nostàlgics” (són les seues paraules) sense importància, perque no volen seguir les normes catalanistes de la AVL.

L’informe elaborat per a la Comissió de l’Unió Europea sobre les Llengües Regionals Minoritàries per la Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes de la RACV i Lo Rat Penat, bloqueja els acorts particulars entre el Decà de la Real Institució i l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. El reclamar tota l’autoritat en quant a les normes d’ortografia de la Llengua Valenciana de la RACV, representa un dur colp per a les maniobres contraries als interessos culturals i científics del Poble Valencià.

La Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes de la RACV ha mantingut una constant i total integritat i fidelitat als principis fundacionals de la Real Institució, sent la defensa de la Llengua Valenciana, una de les seues principals missions i raó de ser.

Si la Pàtria és la Llengua, la fidelitat a la nostra Llengua Valenciana, és dir, el principi fonamental de fidelitat a la Pàtria Valenciana, és lo que ha vingut conculcant sistemàticament l’actual Decà i la colla que li ha estat recolzant, en el concurs de la facció política d’extrema esquerra de l’Ajuntament i Diputació.

En el futur, el Poble Valencià els demanarà contes rigorosament per lo que ya considera una traïció.

Eliseu Puig, President
Patronat de la RACV

Publicado en la web del Patronato de la RACV el 3 de diciembre de 2018