Skip to main content

DICCIONARI DE VALENCIÀ VIU

By 7 abril, 2017marzo 13th, 2018Nota de prensa

VICENT RAMON CALATAYUD 3 abril 2017

DIARIO LAS PROVINCIAS

Dames i cavallers, molt se n’alegrem al dur noves en clau positiva. Dimarts passat, en una de les culturals velades de l’Ateneu Mercantil, gojàrem per la presentació als valencians, en segona edició, del Diccionari General de la Llengua Valenciana. Un públic massa castigat pels destarifos normatius, les pressions catalines i les dictadures docents, trobà moment d’esplai, omplí el saló Stolz i trencà l’alé, apercebent-se de que la primavera sempre muda la foscor en esperança.

Arrematada la primera impressió de l’obra del 2010 ya fa sis anys, hui ya peça de bibliòfils, convenia que eixira a la llum en paper novella mostra actualisada i resum del treball, dirigit i refermat pel Dr. Voro López Verdejo. responsable de la Secció de Llengua de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, Cert és que mirant el be que fa al poble de trellat, la possibilitat de poder alcançar les fonts de sa pròpia llengua i animats per l’èxit que com a ferramenta representa, ben pronte dedicàrem, els esforços d’estudi, debat filològic, afecció social i compilació cap a una versió virtual; aixina penjàrem en internet i mantenim obert i lliure, apenes demanar diccionari general llengua valenciana en GOOGLE, l’actualisació permanent del cabal de paraules, accepcions i modos que donen costella a la llengua secular. Esta, que nos caracterisa i fa singulars; la que nos permeté gojar dels sigles d’or indiscutibles per valencians, ara també té, per als interessats i amants del paper una versió, no a soles enriquida i millorada, sí que també descarregada de fòssils. L’Associació cultural per al Patronat de la RACV ha fet com sempre son paper de mecenes, perque l’eixuta ajuda oficial no presta per a editar en valencià viu. Convertim lo que per ad alguns fon cementeri de paraules, en ullal vital, font de saber. Que l’expressió valenciana brolle sense intermediaris i vinga a la comprensió, mai la despersonalisació i brega.