Skip to main content

EL PATRONAT DE LA REAL ACADÈMIA DE CULTURA VALENCIANA:

En profunt pesar, comuniquem el decés del Patró i Acadèmic de número de la RACV Dr. Voro López, ocorregut en la ciutat de Valéncia el divendres 23 de febrer. Voro va ser una persona amada i apreciada per tots els qui vàrem tindre el privilegi de conéixer-lo.

Descanse en pau, nostre ben volgut Voro López

Voro López fon llicenciat en Filologia Valenciana i en Llengua Espanyola per l’Universitat de Valéncia, en 1989. Obtingué el Doctorat (Excelent Cum Laude) en 2002 en la mateixa Universitat en la tesis doctoral L’arcaisme en la comarca de l’Horta Sur. Fon acadèmic de número de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana i president la Secció de Llengua i Lliteratura.

En 1987 obtingué el grau de Professor de Llengua Valenciana, otorgat per Lo Rat Penat, a on eixercí com a professor. Ha segut professor de valencià en Bachillerat i Assessor de Cultura i Patrimoni Històric de l’Ajuntament de Valéncia (1991-95) i Llingüístic i de Cultura de Presidència de les Corts Valencianes (1995-96). Professor del Curs de Doctorat Llengua i Llegislació. Universitat Cardenal Herrera CEU de Valéncia (2004). Ha participat en congressos nacionals i internacionals com el Congreso Internacional de Didáctica de La Coruña, Universidade da Coruña y Fundación Paideia (1993), en la IX Internacional Conference on Law and Language Law, Language and Linguistic Diversity, celebrada en Pekín en 2004, en el I Congrés Mundial de Lliteratura en la Comunitat Valenciana, celebrat en Valéncia en 1999, o en el I Seminari Internacional de Llengües Minoritàries de Valéncia (2000).

Colabora com a articuliste en la prensa valenciana. Ha publicat numerosos artículs en revistes valencianes i filològiques i ha impartit diverses conferències sobre la llengua i la lliteratura valencianes dins i fòra del nostre país. Fon escritor, tant lliterari com no lliterari. Entre les seues obres trobem: Conte contat, contes i retalls I i II (1989), Funcions i significacions del diminutiu dins de la toponímia valenciana i general (1990), Antologia Poètica de Xavier Casp (1992), Diccionari Valencià-Castellà/ Castellà-Valencià (1992, 2004 i 2005), Introducció a la lexicografia valenciana (1994), Poesia Patriòtica Valenciana. Antologia 1808-1996 (1996), Proposta d’un estandart oral valencià (1997), Endevina endevinalla…Endevinalles Valencianes (1997), Testament, codicil i inventari d’Ausias March (1997), Ausias March vida i obra (1997),Tractat de Mètrica Valenciana (1999), La filosofia llingüística de Carles Salvador, Lluís Revest i Josep Giner (2001), La Declaració Universal dels Drets Llingüístics i el Cas Valencià (valencià/anglés-valencià/alemà) (2002), Els Poemes d’Ausias March de l’Edició de Valladolid (2002), El Parlar de l’Horta de Valéncia dins del dialecte apichat (2004), ¿Saps que…? (Naturalea i mig ambient) 2003. Antologia. Poemes (1943-2000), Xavier Casp. (2005). Valencianismes: propostes a la Real Academia Española (2009). Diccionari General de la Llengua Valenciana (2010). Coautor de la Nova Gramàtica de la Llengua Valenciana de la RACV (2015). Estes dos obres finançades pel Patronat de la RACV. Sense Pèls en la Llengua. El llibre roig de la llengua valenciana (2017 i 2ª edició 2019), en valencià i versió en castellà.

Ademés dels seus dos llibres de poemes: Corcam (1998) i Naturamor i Paraules (2003) i u de narrativa For sale i uns atres contes (1998).

Fon fundador i president del Comité de l’Idioma Valencià, president de la Secció de Cursos de Llengua i Lliteratura Valencianes de Lo Rat Penat (1990-96), secretari general de l’Associació d’Escritors en Llengua Valenciana (1997-98). Fundador i membre del Colectiu Fullana de Professors d’Universitat, Catedràtics i Doctors.

Assessor tècnic, llingüístic i lliterari de diverses publicacions lliteràries i d’investigació. Jurat en diverses ocasions dels premis lliteraris “Ciutat de Valéncia” de l’Ajuntament de Valéncia o “Premi Valéncia de Poesia” de l’Institució Alfons el Magnànim de la Diputació de Valéncia.

Comissari responsable de vàries exposicions realisades en la Llonja de Valéncia, Museu de la Ciutat de Valéncia, Reals Darassanes de Valéncia, Casa-Museu Benlliure de Valéncia, Saló de Cristal de l’Ajuntament de Valéncia. Organisador de diverses exposicions de temàtica valenciana com: La Real Senyera, Ausias March i el seu entorn o El Tribunal de les Aigües.

Ha rebut premis en els Jocs Florals de Paterna (1986) pel treball La ceràmica de Paterna durant la Baixa Edat Mija i el premi de poesia Roberto Salvador Moros de l’Ateneu Cultural Paterna en 2016, en els Jocs Florals de la Ciutat i Regne de Valéncia, organisats per Lo Rat Penat en 1988, 1996 i 2016. El premi d’investigació Vicent González Lizondo l’ha guanyat en dos ocasions (1998 i 2004), el premi d’investigació Jaume Roig el rebé en 2003 i el premi de poesia Flor Natural III Milenari, concedit per Paraula d’Oc, en 2003. Fon elegit “Escritor de l’any 1997” per l’Associació d’Escritors en Llengua Valenciana i en 2017 rebé el Premi Senyera de la Plataforma Valencianista.

L’Insigne Capítul de l’Almoina de Cavallers del Centenar de la Ploma li concedí la Creu de Sant Jordi “Pro Meritis” i l’Associació Cardona Vives de Castelló de la Plana el premi “Josep Mª Guinot i Galan” de les Lletres Valencianes en 2019.

text tret de: https://www.culturavalenciana.es/mor-el-filolec-valencia-voro-lopez-verdejo/

Leave a Reply