Skip to main content

CONCURS DE LLIBRETS DE FALLA DE LO RAT PENAT

By 22 febrero, 2017marzo 13th, 2018Nota de prensa

El Patronat de la RACV patrocina les següents dos categories:

1) Premi extraordinari de 900 €, que s’entregarà a la falla que obtinga pel seu llibret el premi “Bernat i Baldoví”, màxim guardó del concurs.
2) Premi extraordinari “Andrés Cabrelles” de la Secció General, dotat en 200 € per al poeta i estandart per a la falla, aixina com cinc premis i cinc accèssits més, tots ells dotats en estandart per a les falles.

Podran participar totes les comissions de falla que ho desigen, sempre que estiguen censades com a tals en la Junta Central Fallera.
Els treballs, consistents en l’explicació de la falla gran i/o de la falla infantil, hauran d’estar escrits en vers i en llengua valenciana. En primer lloc se presentaran escrits a màquina, en format A4, totalment anònims, en un lema, en la Secretaria de Lo Rat Penat, C/ Trinquet de Cavallers, 9 – 46003 Valéncia, Tel. 96 391 09 92, de 10 h. a 13 h. per lo matí, i de 17 h. a 21 h. per la vesprada, quedant automàticament descalificats els treballs que porten seudònims o firma que permeta al jurat identificar a l’autor.
Entre els dies 13 de febrer al 1 de març de 2017, totes les comissions hauran de presentar en la Secretaria de Lo Rat Penat, C/ Trinquet de Cavallers nº 9 de Valéncia, Tel. 96 391 09 92, de 10 h. a 13 h. per lo matí, i de 17 h. a 21 h. per la vesprada, DÈU eixemplars dels llibrets, impresos i tal com van a ser distribuïts.
Des del dia 2 al 6 de març, se comprovarà en Lo Rat Penat, que els treballs presentats coincidixen en els que se van a divulgar, quedant automàticament descalificats tots aquells que sofrixquen modificacions, aixina com aquells que no hagueren aportat els eixemplars editats. En tots els llibrets editats haurà de figurar expressament el nom de l’autor o autora, no sent admesos els llibrets anònims o firmats per la Comissió.
El jurat se reunirà en Lo Rat Penat el dia 7 de març i emetrà el veredicte, el qual serà inapelable. Tan sols després d’assignar la puntuació a cada treball, s’informarà als membres del jurat del nom de l’autor aixina com del de la Comissió de la falla.

D’entre totes les categories del concurs, que poden consultar-se en   http://loratpenat.org/convocatories/concurs-de-llibrets-de-falla-2017/